Lekcja 1.1 - Wstęp

PHP - został stworzony w 1994 r przez Rasmus-a Lerdorf-a i orginalnie stanowi skrót od Personal Home Page. Obecnie po wielu latach dynamicznego rozwoju przy współpracy wielu specjalistów stał się potężnym narzędziem programistycznym i skrót PHP należałoby tłumaczyć raczej jako Professional Hypertext Preprocessor. W istocie oznacza to, że PHP zajmuje się przetwarzaniem informacji zanim zostanie ona wyrażona w HTML-u i wysłana do przeglądarki.

PHP jest skryptowym językiem programowania działającym po stronie serwera i wykorzystywanym do dynamicznego generowania stron WWW. PHP jest niezależne od przeglądarki i może współpracować z wieloma serwerami WWW pracującymi w środowisku popularnych systemów operacyjnych.

PHP podobnie jak JavaScript jest językiem interpretowanym i podobnie, reaguje w sytuacjach zajścia jakiegoś zdarzenia np. wysłania formularza przez użytkownika lub kliknięcia linku zawierającego w adresie plik php.
DziałaniePHP i JavyScript w stosunku do tworzonych przez siebie dynamicznych treści WWW jest w zasadzie podobne, chociaż w przypadku PHP dzieje się to na serwerze, a w przypadku JavaScript na komputerze urzytkownika.

PHP działając na serwerze może tworzyć, zapisywać, odczytywać i modyfikować pliki, a także zapisywać i odczytywać dane z baz danych. Posiada także wiele innych możliwości, których JavaScript nie posiada.
Z tego powodu PHP jest uważane przez niektórych webmasterów za jedyne narzędzie jakie jest potrzebne do tworzenia stron WWW. Nie zajmują się oni JavąScript-em uważając ten język za zbędny. Jest to podejście całkowicie błędne.

Oba języki skryptowe uzupełniają się doskonale, gdyż każdy z nich doskonale radzi sobie w sytuacjach kiedy drugi jest bezradny lub kiedy realizacja określonego zadania dla jednego z nich staje się zbyt skomplikowana. Komunikacja obustronna między PHP i JavaScropt jest niezwykle łatwa, nic dziwnego efekty ich działania dotyczą przecież tych samych stron WWW. Razem mogą praktycznie wszystko...

PHP znajduje zastosowanie zarówno do tworzenia prostych serwisów i stron WWW jak również do kompleksowych aplikacji internetowych wykorzystujących bazy danych. PHP jest szybsze od podobnego w zastosowaniu ASP firmy Microsoft i jest bezpłatne.

Oficjalna strona internetowa PHP znajduje się pod adresem http://php.net . Najnowszą wersję PHP można znaleźć pod adresem http://www.snapfiles.com/download/dlphptriad.html , warto także zajrzeć na stronę firmy ZEND, która wniosła znaczny wkład w opracowanie aktualnej, rozszerzonej wersji języka PHP.

Jeśli nie masz dostępu do serwera z zainstalowaną obsługą PHP, możesz zainstalować sobie własny serwer na swoim komputerze. Najlepiej zrobić to korzystając ze specjalnego bezpłatnego programu instalacyjnego, który wraz z serwerem i PHP zainstaluje też inne pożyteczne składniki ułatwiające pracę. Programy takie są dostępne w Internecie, znajdziesz je pod hasłem PHP Triad. Triad to związek 3 i oznacza, że otrzymasz serwer Apache, MySQL serwer i PHP. Jednym z adresów jakie znależliśmy w Internecie to http://www.snapfiles.com/download/dlphptriad.html

Wróćmy jednak do samego PHP. Scrypty PHP podobnie jak skrypty JavaScript mogą znajdować się w różnych miejscach dokumentu HTML, więcej mogą się z nim przeplatać. Wynika to z faktu, że parser (interpreter) PHP nie zwraca uwagi na inne fragmenty dokumentu poza skryptami PHP. Wyniki działania skryptów w postaci tekstu HTML zostają wkomponowane w strukturę dokumentu w miejscach gdzie znajdują się skrypty. Zatem struktura dokumentu HTML powinna wyglądać poprawnie po przetworzeniu skryptów, a nie musi tak wyglądać przed ich przetworzeniam. Daje to olbrzymią elastyczność tworzenia dynamicznych stron WWW. Zilustrujemy to na przykładzie:
Rozpatrzymy prosty dokument HTML:

<HTML>
<BODY bgcolor=#EFFDFE>
Programowanie nie jest trudne </BODY>
</HTML>
Przypuśćmy, że chcemy w sposób dynamiczny zmieniać kolor tła tego dokumentu.
Informacja o kolorze tła zawarta jest w wyrażeniu #EFFDFE.
Gdyby w miejsce tego wyrażenia wstawić skrypt generujący dynamicznie wyrażenie określające kolor, cel byłby osiągnięty. Możemy to zrobić stosując PHP .
Nasz dokument będzie wyglądał następująco:


<HTML>
<BODY bgcolor=skrypt PHP>
Programowanie nie jest trudne </BODY>
</HTML>
Skrypt JavaScript nie mółby być tak wstawiony, gdyż naruszyłoby to strukturę HTML i dokument nie mógłby być prawidłowo odczytany przez przeglądarkę.
W przypadku PHP, parser wstawi na miejsce skryptu PHP odpowiednią wartość i powstały w ten sposób prawidłowy dokument HTML zostanie przez serwer wysłany do przeglądarki.


Dokumenty zawierające skrypty PHP są w istocie dokumentami HTML, chociaż w zależności od budowy dokumentu trudno czasami powiedzieć czy to PHP znajduje się w dokumencie HTML czy też odwrotnie. Jedno jest istotne, aby dokument został przetwarzony na serwerze przez moduł PHP musi on posiadać rozszerzenie .php , a nie html czy htm., natomiast wynikiem tego przetwarzania jest dokument o zawartości typowej dla HTML. Może on oczywiście zawierać np. skrypty JavaScript.

Ponieważ skrypty PHP pozostawiają w dokumencie ewentualnie jedynie ślady w postaci HTML, nie są one widoczne dla użytkownika. Zwiększa to stopień bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych, natomiast ukrywa przed użytkownikiem sposób działania skryptów i aby je zrozumieć potrzebne jest oryginalne źródło pliku php.

PHP potrafi wykonywać rozmaite skomplikowane zadania, między innymi potrafi zmontować kompletny dokument HTML z rozmaitych fragmentów pochodzących z różnych źródeł np. plików html, plików tekstowych, graficznych i innych. Istotne jest jedynie to, aby tak powstały hybryd po zmontowaniu w jedną całość stał się kompletnym prawidłowym dokumentem o treści typowej dla HTML. Poszczególne fragmenty tego dokumentu mogą być pobrane z bazy danych, mogą stanowić wynik przeprowadzonych obliczeń, mogą zawierać wcześniej przygotowane fragmenty przyszłego dokumentu końcowego, itd.

[dalej]