Materiały do nauki programowania


ateriały do nauki programowania zawarte w tym dziale mogą być używane przez uczących się niezależnie od lekcji z instruktorem jako narzędzie wspomagające naukę. Oczywiście żaden materiał nie zastąpi wyjaśnień nauczyciela i dlatego zachęcamy do korzystania z naszych lekcji z instruktorem.

Oprócz teorii materiały zawierają krótki zestaw ćwiczeń. Nie obejmuje on jednak wszystkich zagadnień i dlatego zachęcamy uczących się do samodzielnego eksperymentowania korzystając z zawartego w sekcji ćwiczeń ułatwienia w postaci systemu bezpośredniej interpretacji kodu. Pozwala on na szybkie sprawdzenie kodu lub jego fragmentów bez konieczności budowy całej strony internetowej.

Materiał jest podzielony na tematy: HTML, CSS, Algorytmy, Java Script, PHP, a te na lekcje zgrupowane w panelach. Każdy panel posiada sekcję ćwiczeń stosownie do lekcji w nim zawartych. Niektóre tematy, np. CSS mają tylko jeden panel.

Zalecamy kolejność zapoznawania się z tematami jak wyżej, ponieważ CSS wymaga znajomości HTML, a Java Script i PHP wymaga znajomości HTML i CSS. Algorytmów możemy uczyć się niezależnie, ale lepiej jeśli to zrobimy przed przystąpieniem do pisania gier w Java Script.

Powodzenia.