HTML - Panel 1, 2 i 3
Język slużący do kodowania stron internetowych. HTML powstał w wyniku potrzeby wzbogacenia formy i stylu dokumentów.
Panel 1
Panel 2
Panel 3
CSS
Pierwsze strony internetowe były ubogie w środki do prezentacji. To spowodowało pojawienie się narzędzia kodowania stylu CSS. Strony internetowe stały się bogatsze i dzięki możliwości manipulowania stylu za pomocą skryptów, bardziej interakcyjne.
Java Script
Skryptowy język programowania używany do budowy interaktywnych stron internetowych. Nie jest on językiem niezależnym ale posiada większość elementów obecnych w używanych językach. Znakomite narzędzie do nauki podstaw programowania.
PHP
Język skryptowy do konstruowania stron internetowych po stronie serwera. Pozwala na interakcyjne budowanie prezentowanych stron. Wpisywany podobnie jal JavaScript w dokument żródłowy strony jest interpretowany na serwerze.