Java Script - Lekcja 2.6 - Pierwszy skrypt


Zanim uruchomimy nasz pierwszy skrypt zastanowimy się jakiego typu informacje, czyli dane, mogą w nim występować.
Jest ich kilka. Poznaliśmy już nieco obiekty, które są tworami niezależnymi. Można powiedzieć, że są one także zbiorami danych.

Napewno do danych możemy zaliczyć liczby, a także teksty alfanumeryczne to znaczy łańcuchy znaków składające się z liter, cyfr i innych znaków występujących w druku.
Jeśli napiszemy wyrażenie 123, możemy je traktować jako liczbę lub łańcuch znaków. A13 jest zapewne łańcuchem znaków i tutaj mamy mniej wątpliwości. Aby powiadomić JavaScript na jakim typie danych chcemy operować musimy to jednak wyrażnie zaznaczyć.

Łańcuchy znaków będziemy zatem umieszczać w cudzysłowach np."Ala ma kota", "Agent 007", "<H2>Rozdział1</H2>", a liczby pisać bez cudzysłowów. Słowa lub ciągi złożone z liter i cyfr ale zaczynające się od litery używane bez nawiasów będą identyfikatorami czyli nazwami np. Kowalski, pensja, B37 itp. aby z nich korzystać trzeba będzie je zadeklarować lub utworzyć odpowiadające im obiekty.

Oprócz liczb (numbers) i łańcuchów znaków (strings) do danych zaliczymy wartości logiczne prawdy true i fałszu false.
Na razie tyle nam wystarczy.

To co omawialismy dotychczas może wydawać się trudne bez odpowiedniej podbudowy praktycznej. W praktyce okaże się jednak stosunkowo proste i łatwe. W przypadku wystąpienia błędów warto jednak wrócić do omówionych tutaj zasad ogólnych.

Zapoznamy się teraz z metodą write obiektu document. Będziemy ją wykorzystywać często, ponieważ pozwala ona wizualizować dokumenty, teksty, wyniki obliczeń i inne elementy tworzone przez nas w wyniku napisanych przez nas skryptów.
To właśnie ona pozwala nam komunikować się z przeglądarką w momencie kiedy czytany jest dokument, a nasze skrypty żądają wprowadzenia do niego nowych dynamicznych elementów. Metoda write może także utworzyć dokument od zera.

A oto nasz pierwszy skrypt:

<script language=javascript >
<!--

document.write("To jest tekst napisany przez JavaScript")

//-->
</script>


Na tym kończymy część teoretyczną Lekcji 1. Przystąpimy teraz do wykonywania ćwiczeń.