HTML   Lekcja 3.6. - Meta znaczniki

Meta znaczniki to specjalne znaczniki usytuowane w części head i spełniające wiele różnych ról istotnych dla dokumentu html.
Część informacji zawarta w tych znacznikach jest przeznaczona dla przeglądarek (browsers )np. sposób kodowania strony związany z użytym w dokumencie językiem, inna część dla przeszukiwarek (search engines), jeszcze inna służy może do identyfikacji autora itp.

Przygotowując stronę do umieszczenia na Internecie musimy wiedzieć, które znaczniki są bezwzględnie potrzebne, które przydatne, a bez których możemy się obejść. Samych meta znaczników jak i pomysłów na nowe znaczniki, mogące mieć zastosowanie w celu ułatwienia poszukiwań internetowych, czy lepszego zakwalifikowania zawartości strony jest bardzo wiele. Niektóre z tych pomysłów są wprowadzane w życie i przyjmują się łatwo, inne być może pożyteczne, ale zbyt "wyprzedzające epokę" nie przyjmują się łatwo i są zapominane.

Istotne jest aby śledzić te trendy i mody, starając się za nimi nadążać, a przede wszystkim pamiętać o tych znacznikach, które mogą zadecydować o sposobie postrzegania naszej strony jako nowoczesnej i wykonanej zgodnie z przyjętymi zasadami. Zbytnie "wyprzedzanie epoki" bywa tak samo niekorzystne jak wleczenie się w "ogonie".

Role poszczególnych znaczników i ich zastosowanie omówimy w dalszej części dokumentu na przykładach, tutaj wymienimy kilka istotnych zasad związanych z pozycjonowaniem stron.

Jest rzeczą oczywistą, że każdy projektant strony marzy o tym aby jego dzieło znalazło się na czele list tematycznych dostarczanych każdorazowo przez przeszukiwarki w odpowiedzi na zapytanie skierowane przez użytkownika Internetu. Zapytanie to w formie rzeczywistego pytania, wpisanej nazwy, hasła, bądź fragmentu zdania służy przeszukiwarce do znalezienia dokumentów najbardziej odpowiadających kryteriom wyszukiwania.

Pomijając przypadki, przy których strona WWW jest promowana dzięki uiszczonym przez właścicieli opłatom dodatkowym, przeszukiwarki kierują się własnymi , tj. zaimplementowanymi przez programistów kryteriami oceny stron pod względem odpowiedniości treści w stosunku do przekazanego przeszukiwarce zapytania.

Metody, (algorytmy) tych ocen mogą być różne dla różnych przeszukiwarek, lepsze, lub gorsze, wszystkie one biorą jednak pod uwagę to co znajduje się na stronie, a niektóre dodatkowo inne czynniki, których na stronie nie ma. Omówimy je pokrótce.

Podstawowym elementem oceny strony jest zawarty w niej tekst. To przede wszystkim on podlega ocenie pod względem zawartości haseł, o które może pytać użytkownik. Istotna przy tym jest zarówno częstość występowania tych haseł jak i wielkość całego dokumentu. Dodatkowo może być wprowadzona ocena dodatkowych elementów jak ilość ilustracji na stronie, ich nazwy, ilość linków itp. Ocenie może podlegać także ogólna poprawność wykonania strony i zastosowane technologie.

Wszystkie te elementy mogą być analizowane, oceniane i odpowiednio punktowane. Przykładowo możemy się spodziewać, że obecność słowa kluczowego w tytule strony przyniesie jej więcej punktów niż to samo słowo użyte w tekście, jako jedno z wielu innych słów.

Pamiętajmy o tym, że o ile przeszukiwarka potrafi stosunkowo łatwo ocenić test, to nie potrafi tego uczynić z ilustracją, chyba że słowo kluczowe znajdzie się w nazwie pliku graficznego, korzystniej jest zatem użyć bardziej wymownej nazwy pliku niż np. foto23.jpg., które nic nie mówi o treści obrazka. Podobna sytuacja zachodzi w przypadku plików flash, których zawartość aczkolwiek dobrze widoczna dla internauty, może być całkowicie niedostępna dla przeszukiwarek, gdyż przeanalizowanie takiego pliku wymaga wyspecjalizowanego programu.

Przeszukiwarki mogą przyznawać dodatkowe punkty za obecność rozmaitych elementów na odnośnej stronie uwzględniając zatem nie tylko jej zawartość merytoryczną, ale także jej atrakcyjność. To jednak nie wszystko. Przydatność strony jako źródło informacji może być także oceniana z punktu widzenia tego jak postrzegają ją inni. W istocie, często i chętnie na własnych stronach podajemy linki do stron, które uważamy za dobre źródła informacji, oczywiście robimy to chętniej w sytuacji jeśli nie stanowią one dla nas bezpośredniej konkurencji. Linki, które wskazują na naszą stronę nie znajdują się na naszej stronie, ale na stronach innych, mogą one być jednak analizowane przez wyspecjalizowane przeglądarki, a nasza strona może uzyskać za nie dodatkowe punkty.

Oczywiście nie wszystkie przeglądarki taką analizę stosują, a jeśli nawet to daje ona dobre rezultaty tylko wtedy, kiedy próbka (ilość analizowanych stron) jest dostatecznie duża, w przeciwnym przypadku oczekiwana prawidłowość może się nie ujawnić. Może to być spowodowane zbyt dużą ilość linków o charakterze przypadkowym (zwykła uprzejmościowa wymiana banerów). Właściwe wnioski można wysnuć na podstawie dużej ilości analizowanych stron, a jeszcze lepiej jeśli informacja jest kompletna to znaczy prawie wszystkie strony rejestrowane są w danej przeszukiwarce. Wówczas na podstawie analizy każdej zarejestrowanej strony uzyskujemy informacje o niej samej i informacje o innych stronach na podstawie linków do nich.

Strony, na które wskazują rejestrowane linki mogą już znajdować się w bazie danych lub nie. Sytuacja, w której strona nie znajduje się w bazie danych , a wiele linków na nią wskazuje może skłonić inteligentnie napisaną przeglądarkę do zainteresowania się stroną jako "wartą zachodu". Jeśli strona taka nie posiada meta znacznika zakazującego rejestrację, przeszukiwarka może stronę zarejestrować sama.

Trzeba powiedzieć jednak, że koncepcja samodzielnego przeszukiwania Internetu przez przeszukiwarki nie bardzo się sprawdziła i aby strona była zarejestrowana musi być koniecznie zgłoszona w przeszukiwarce. Zbyt wiele nowych stron powstaje w każdej minucie, aby przeszukiwarki miały czas same przeszukiwać Internet . Dobrze jest jeżeli w przyzwoitym czasie dokonają analizy już zgłoszonych im stron. Trzeba o tym pamiętać i nowe strony systematycznie zgłaszać.

Zgłaszanie witryny polega na ogół na zgłoszeniu głównej strony związanej z adresem domeny, pozostałe strony zostaną odwiedzone dzięki wzajemnym powiązaniow w postaci linków. Adresy popularnych przeszukiwarek można znaleźć pod hasłem search engines lub submit. Poszukując odpowiedniej strony z formularzem zgłoszenia powinniśmy zwracać uwagę na hasło Add URL. Polskich wyrażeń nie trzeba chyba tłumaczyć.

Przy zgłaszaniu stron należy pamiętać, że strona nie powinna być zgłaszana częściej niż raz w pewnym krótkim okresie czasu. Zgłoszenie wielokrotne w tym samym dniu może spowodować ukaranie nas wyeliminowaniem z kolejki. Trzeba pamiętać, że proces analizy witryn to zajęcie zabierające czas przeglądarkom i zbyteczne zbyt częste zgłaszanie stron przysparza im niepotrzebnej pracy pozostawiając mniej czasu na obsługę zapytań użytkowników Internetu. Informacja o typie dokumentu umieszczana przed znacznikiem HTML:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

dla dokumentu deklarujących ramki:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

Przejdziemy teraz do samych znaczników meta, ich aytrybuty są następujące:

name nazwa włąściwości. Specyfikacja W3C nie podaje listy legalnych wartości dla tego atrybutu.

content wartość właściwosci. Specyfikacja W3C nie podaje listy legalnych wartojści dla tego atrybutu

scheme podaje nazwę schematu (dokumentu), według którego należy interpretować właściwości i ich wartości.

http-equiv atrybut używany zamiast name używany do dostarczenia informacji w nagłówkach http.

lang informacja o języku.

Przykłady zastosowania metaznaczników: wazniejsze zaznaczono tłustym drukiem.

<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">

<META HTTP-EQUIV="Expires" CONTENT="25.12.1998"> - traci waznośc z tą datą
<META HTTP-EQUIV="Expires" CONTENT="Sat, 31 Dec 2005 23:59:59 GMT">

<META NAME="Language" CONTENT="pl">

<META NAME="Classification" CONTENT="Arts">
<META NAME="Classification" CONTENT="Humanities">
<META NAME="Classification" CONTENT="Arts & Humanities">
<META NAME="Classification" CONTENT="Entertainment">
<META NAME="Classification" CONTENT="Business & Economy">
<META NAME="Classification" CONTENT="Government">
<META NAME="Classification" CONTENT="News & Media">
<META NAME="Classification" CONTENT="Recreating & Sports">
<META NAME="Classification" CONTENT="Science & Education">

<META NAME="Distribution" CONTENT="Global">
<META NAME="Distribution" CONTENT="Local">

<META NAME="Author" CONTENT="autor strony , jego imie i nazwisko">
<META NAME="Copyright" CONTENT="Wszystkie prawa zastrzeżone (c) Copyright 2000 Wlasciciel praw">
<META NAME="Copyright" CONTENT="All Rights Reserved (c) Copyright 2000 Wlasciciel praw">

<META NAME="Description" CONTENT="Opis zawartosci strony">
<META NAME="Subject" CONTENT="przedmiot strony, jej temat zasadniczy">
<META NAME="Keywords" CONTENT="slowa kluczowe, max. 120!">


<META NAME="Rating" CONTENT="14 years">
<META NAME="Rating" CONTENT="General">
<META NAME="Rating" CONTENT="Mature">
<META NAME="Rating" CONTENT="Restricted">
<META NAME="Rating" CONTENT="Safe for kids">

<META NAME="Revisit-after" CONTENT="30 days">

<META NAME="Robots" CONTENT="all">
<META NAME="Robots" CONTENT="noindex, follow">
<META NAME="Robots" CONTENT="index, nofollow">
<META NAME="Robots" CONTENT="noindex, nofollow">[dalej]