HTML   Lekcja 3.5  - Formularze - kontynuacja.


Elementy kontrolne - podsumowanie.


Szczególna rola znacznika I N P U T

Mamy nadzieję, że potrafisz już wyjaśnić działanie kazdego elementu formularza. Jeśli tak jeszcze nie jest, nie przejmuj się nabierzesz wprawy w trakcie projektowania. Elementy formularza przedstawialiśmy pod kątem zastosowania, a teraz zrobimy małą powtórkę, przy okazji której, usystematyzujemy niektóre rzeczy pod kątem konstrukcyjnym.

Ponieważ znacznik  <input>  jest najbardziej  uniwersalnym elementem mogącym służyć do wykonywania wielu różnych elementów, zestawimy tutaj razem jego możliwości.
W zależności od wartości atrybutu   znacznik  <input>  utworzy dla nas różne elementy.
 
tutaj znajduje się etykieta powrotna <A name="s51">&nbsp;</A>  

Przeanalizuj ich działanie.

<form name="f7" action="getform7.php" method="post">
 
 1. type=text <input type="text" name="imie" size="10" maxlength="10">
   
 2. type=password <input type="password" name="pass" size="10" maxlength="10">
   
 3. type=button <input type="button" name="SCR" value="start">
   
 4. type=button <input type="button" name="M" value="start">
   
 5. type=checkbox <input type="checkbox" name="CH1" value="pies">
   
 6. type=checkbox <input type="checkbox" name="CH2" value="kot">
   
 7. type=radio <input type="radio" name="R" value="kobieta">
   
 8. type=radio <input type="radio" name="R" value="mężczyzna">
   
 9. type=hidden <input type=hidden name=etykieta value=s51> przekazuje do getform7.php etykietę powrotu:"s51"
   
 10. type=reset <input type="reset" name="stop" value="anuluj">
   
 11. type=image <input type="image" name="W1" src="pisze.gif" value="wysyła" alt="OK">
   
 12. type=submit <input type="submit" name="W2" value="wyślijj">
   
 13. type=submit <input type="submit" name="W3" value="prześlij"> 
</form>

Zwróćmy uwagę, że dwie ostatnie pozycje na liście służą do wysyłania formularza. Formularz może posiadać więcej niż jeden element służący do wysyłania go. Elementy te mogą mieć nadane atrybuty name, dzięki którym po wysłaniu formularza można rozpoznać, który z nich został użyty.

type=file Umożliwia wysłanie pliku z komputera użytkownika. Jego działanie wraz z przykładem omówiliśmy na poprzedniej stronie.

Na zakończenie wprowadzimy jeszcze jeden znacznik stosowany do opisu elementów poznanych wcześniej. Jest on rzadziej stosowany ponieważ napisy przy okienkach do wpisywania tekstu i innych elementach mogą być tworzone bez tego znacznika. Napisy i odpowiadajace im elementy umieszcza się wówczas w odpowiednich okienkach specjalnie skonstruowanej tabeli. Formularz nie musi być zagnieżdżony w tabeli i może się z nią przeplatać, natomiast elementy i napisy umieszczamy w komórkach tabeli tak aby uzyskać odpowiedni efekt estetyczny.

Znacznik <LABEL> bo tak nazywa się, jest znacznikiem blokowym (para znaczników) i pozwala tworzyć opisy do elementów formularza oraz wiązać je z elementami kontrolnymi za pomocą atrybutu FOR w znaczniku label. Wartość atrybutu FOR musi odpowiadać atrybutowi ID wstawionemu do znacznika elementu kontrolnego. Pominąć je można tylko wóczas gdy znacznik ELEMENTU jest zagnieżdżony wewnątrz paru znaczników LABEL. Przeglądarki nie obsługują wszystkich atrybutów tego znacznika i nie będziemy się nimi zajmować.<LABEL FOR=imie>Imię</LABEL> <input type=text name="IM" ID="imie">


<LABEL>Nazwisko <input type="text" name="NZ"></LABEL>

[dalej]