HTML   Lekcja 2.6  - Jak stosować ramki?

Kompozycja witryny internetowej oparta na ramkach może podobnie jak w przypadku Tabeli składać się z wielu elementów graficznych i tekstowych układających się w jedną całość. W przypadku ramek wymiana tych elementów jest jednak znacznie prostsza. Ramki można tak skonstruować aby strona była zawsze pozycjonowana na środku niezależnie od ustawionej przez użytkownika rozdzielczości ekranowej. Wystarczy skonstruować system ramek, w którym wydzielona część robocza będzie miała stały wymiar lub wymiary, a reszta konstrukcji przyjmie wymiary zależne od rozdzielczości ekranowej. Oto przykład:

<html>
<head>
</head>
<frameset cols="*, 800 , *">
      <frame name="a" src="pusta.htm">
      <frame name="b" src="strona1.htm">
       <frame name="c" src="pusta.htm">
</frameset>
</html>

Szerokość ramki obszaru roboczego jest dostosowana do najmniejszej rozdzielczości, którą chcemy jeszcze obsłużyć i jest tutaj zdefiniowana jako 800 pixel-i Szerokość ramek bocznych nie jest definiowana i pozostaje do zdefiniowania przez przeglądarkę.
Jeśli szerokość ekranu jest większa niż 800 przeglądarka tworzy obie ramki boczne i przydziela im równe wymiary tak aby całkowita suma szerokości ramek była równa szerokości ekranu. W ten sposób obszar roboczy znajduje się zawsze na środku niezależnie od rozdzielczości ekranowej.

W ramce roboczej wstawiane sa zazwyczaj dalsze ramki lub pojedyncza strona w zależności od przyjętego systemu nawigacji.
Zależy to wówczas od zawartości strony1.htm. Zastosowanie ramek umożliwia łatwą wymianę zawartości wszystkich stron, które się w nich znajdują, wystarczy przywołać dokument zawierajacy te same ramki ale z wpisanymi innymi nazwami plików żródłowych w atrybucie SRC. Sam dokument zawierający deklarację ramek jest bardzo lekki i jego przesłyłanie przez Internet jest bardzo szybkie.

O innych korzyściach wynikających z zastosowania ramek będziemy mówić na lekcjach JavaScript. Poznamy wówczas możliwość przechowywania informacji w ramkach, wpisywania do nich dźwięków i wiele innych ciekawych możliwości.

aby przejść do następnej strony kliknij przycisk [dalej].

[dalej]