HTML   Lekcja 2.3   - Zastosowanie Tabel.

Tabele podobnie jak większość innych elementów stron można zagnieżdżać. Oznacza to, że komórki jednej tabeli mogą zawierać wmontowane w nie inne tabele itd. Oczywiście przestrzeń życiowa zagnieżdżonej tabeli to komórka tabeli nadrzędnej. Takie złożone konstrukcje wbrew pozorom wcale nie są trudne do realizacji i sa bardzo często stosowane.

Oto przykład zagnieżdżonej tabeli:

<table border=1 width=100% height=250 bgcolor=#FFFFEF align=left>
<TR><TD colspan=3>1 2 3</TD><TD>4</TD> </TR>

<TR><TD>5</TD><TD>6</TD><TD>7</TD>

1 2 34
567
ab
cd
91011
13 14 17 1815
1920
21222324

<TD rowspan=3 bgcolor=#EFFFF0>

<table border=1 width=100%>
<TR><TD>a</TD><TD>b</TD></TR>
<TR><TD>c</TD><TD>d</TD></TR>
</table>

</TD> </TR>

<TR><TD>9</TD><TD>10</TD><TD>11</TD></TR>
<TR><TD colspan=2 rowspan=2>13 14 17 18</TD><TD>15</TD></TR>
<TR><TD>19</TD><TD>20</TD> </TR>
<TR><TD>21</TD><TD>22</TD><TD>23</TD><TD>24</TD> </TR>
</table>


Tabela z komórkami oznaczonymi a, b, c, d jest zagnieżdżona w komórce w powiększonej na całą szerokość strony tabeli z przykładu z poprzedniej strony.
W pokazanych przykładach celowo nie wpisywaliśmy wymiarów komórek po to aby kod był bardziej czytelny. W normalnych zastosowaniach wymiary komórek powinny być podawane. Nie zawsze jednak wszystkie są potrzebne. W precyzyjnie wykonanych stronach powinno się podawać wymiary stron lub stosować standaryzacje tabeli za pomocą specjalnej dodatkowej kolumny i wiersza. Te dodatkowe elementy odpowiednio o szerokości 1 pixel-a i wysokości 1 pixela wykonuje sie tak aby odwzorowywały siatkę pierwotna tabeli, tj konstrukcji przed łączeniem komórek.

W sytuacjach wymagających szczególnej dokładności stosuje się specjalne wkładki graficzne ustalające wymiary komórek.

Utrzymując stałe relacje położenia pomiędzu elementami, Tabele są niezbędnym elementem każdej strony WWW. Jednocześnie możliwość ustawiania ich wymiarów w jednostkach bezwzględnych lub w procentach daje dodatkowe możliwości manipulacji tymi wymiarami. Stosowanie tabel wymaga jednak znacznego doświadczenia i wcale nie jest takie łatwe jakby sie zdawało. Podamy tutaj kilka zastosowań, które będziecie mogli przećwiczyć w zadaniach domowych.

  • Tabela jako element automatycznie pozycjujący stronę na środku ekranu niezależnie od ustawionej rozdzielczości ekranowej.
  • Tabela jako element składający pociętą odpowiednio grafikę tak aby mogła ona być przeplatana z tekstem.
  • Tabela jako element konstrukcyjny umożliwiający pisanie w szpaltach.

    [dalej]