Lekcja 1.6 - Znaczniki HTML


W tablicy zebraliśmy znaczniki jakie zapewne znajdziesz w popularnej literaturze na ten temat. Zapewne nie wszystkich będziesz używać, gdyż niektóre funkcje są powtarzane i można je zróżnicować dopiero za pomocą CSS, warto jednak o nich wiedzieć i poznać ich działanie.

HTML - STRUKTURA
Nazwa
znacznika
Opis Znacznik
zamykający
<html> Początek dokumentu. Tak
<head> Zawiera informacje o stronie. Tak
<title> To, co umieściliśmy w ramach <title> i </title>, zostanie wyświetlone na pasku tytułu przeglądarki. Poza tym nadanie tytułu stonce umożliwi zapisanie jej w folderze "Ulubione". Tak
<body> Tzw."ciało strony". Tu umieszczamy wszystko to co zobaczy czytelnik, czyli tekst, obrazki, linki, itp. Tak
HTML - TŁO
<body> Atrybut Wartość Opis Tak
bgcolor nazwa lub kod RGB Ustawia kolor tła.
background adres obrazka Ustawia obrazek jako tło.
HTML - MARGINESY
<body> Atrybut Wartość Opis Tak
leftmargin w jednostkach Ustawia lewy margines.
rightmargin w jednostkach Ustawia prawy margines.
topmargin w jednostkach Ustawia górny margines.
bottommargin w jednostkach Ustawia dolny margines.
HTML - TEKST
<h1-h6>
(nagłówek)
Atrybut Wartość Opis Tak
align left
right
center
justify
Wyrównanie do lewej.
Wyrównanie do prawej.
Wyśrodkowanie.
Wyjustowanie.
<font>
(lokalnie)
<basefont>
(w całym dokumencie)
face nazwa czcionki Ustawia krój czcionki. Tak
size liczby 1 - 7 Ustawia rozmiar czcionki.
color nazwa lub kod RGB Ustawia kolor czcionki.
<p>
(blok tekstowy oddzielony od reszty interlinią)
align left
right
center
justify
Wyrównanie do lewej.
Wyrównanie do prawej.
Wyśrodkowanie.
Wyjustowanie.
Tak
<b> Opis Tak
Czcionka pogrubiona.
<i> Czcionka pochylona (kursywa). Tak
<u> Czcionka podkreślona. Tak
<strike>
<s>
Tekst przekreślony. Tak
<blink> Czcionka migocząca (tylko w Netscape). Tak
<tt> Czcionka o stałej szerokości znaku. Tak
<sup> Superskrypt (index górny). Tak
<sub> Superskrypt (index dolny). Tak
<big> Czcionka większa o 1pt. Tak
<small> Czcionka mniejsza o 1pt. Tak
<cite> Cytowanie odnośnika. Tak
<strong> Czcionka mocno wyróżniona. Tak
<em> Czcionka wyróżniona (emfaza). Tak
<code> Kod (tekst programu, czcionka o stałej szerokości, nieproporcjonalna). Tak
<samp> Przykład, tekst standartowy, o stałej szerokości. Tak
<var> Zmienna. Tak
<address> Wydziela odrębnym formatowaniem blok tekstu zawierającego adres. Tak
<dfn> Wydziela blok tekstu zawierający definicje (standardowo kursywa). Tak
<fieldset> Tekst obramowany. Tak
<nobr> Wyświetla tekst bez zawijania wierszy. Tak
<pre> Blok preformatowany, wyświetlany czcionka o stałej szerokości, pozwala wprowadzać dodatkowe spacje, uwzględnia także punkty tabulacji i znaki końca akapitu. Tak
HTML - POZOSTAŁE
<center> Opis Tak
To co znajduje się pomiędzy <center> i </center> znajdzie się na środku stronki.
<br> Powoduje przeniesienie do następnej linii. Nie
<hr>
(wyświetla linie poziomą)
Atrybut Wartość Opis Nie
size w jednostkach Określa szerokość lini.
width w jednostkach Określa długość lini.
color nazwa lub kod RGB Określa kolor lini.
align left
right
center
Wyrównanie do lewej.
Wyrównanie do prawej.
Wyśrodkowanie.
noshade
--------
Wyłącza efekt cienia.


Następna strona to ćwiczenia, które powinny być wykonane dla utrwalenia przedstawionego materiału. Dzięki zastosowaniu JavaScript nie ma potrzeby tworzenia plików html. Proponujemy Ci jednak po zapoznaniu się ze znacznikami, samodzielne stworzenie swojej strony zgodnie z omówionymi zasadami.

dalej