Lekcja 1.5 - Znaczniki HTML


Meta znacznik<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">, który umieściliśmy w części head dokumentu jest odpowiedzialny za wygląd czcionek dokumentu. Umożliwia on wyświetlanie liter specjalnych wielu obcych języków i oczywiście 'polskich ogonków'.


W kodzie źródłowym poprzedniej strony zastosowaliśmy jeszcze jeden nowy znacznik
<A href="html_cz5.htm">dalej</A>. To znacznik odsyłacza (link) do innej strony. Wprowadziliśmy go tutaj aby można było zobaczyć jak działają atrybuty związane z linkami, jakie umieściliśmy w znaczniku BODY LINK, ALINK, VLINK.

Nazwa znacznika wprowadzającego link to A, natomiast atrybut o nazwie href służy do podania adresu strony, która ma zostać pobrana i zaprezentowana w wyniku kliknięcia na słowo jakie znajduje się pomiędzy znacznikami linku. Jeśli nie zadecydujemy inaczej, słowo to pojawi się na stronie w kolorze określonym przez LINK i będzie podkreślone. Znacznik zamykający link, podobnie jak wszystkie znaczniki zamykające, zawiera tylko nazwę poprzedzoną ukośnikiem </A>.

Przypomnimy ponownie, że znaczniki HTML i ich atrybuty można pisać zarówno małymi jak i dużymi literami. Jednak w przypadku pisania wszelkich nazw plików i identyfikatorów proponujemy używać wyłącznie małych liter, aby uniknąć kłopotów z rozpoznawaniem nazw napisanych w różny sposób. W systemach innych niż Windows, a takich serwerów jest większość na Internecie litery małe i duże są traktowane jako różne znaki.

Nazwy i identyfikatory zawarte w kodzie źródłowym nie powinny także zawierać spacji oraz znaków specjalnych (   ! @ # $ % ^` & * ( ) { } [ ] + \ | / = : ; " ' <> ? , . ~ )
i co jest bardzo ważne nie powinny także zawierać polskich liter z ogonkami. Stosowanie polskich liter i spacji w nazwach plików jest najczęstszym powodem niepowodzeń początkujących projektantów stron.

Dopuszczone do stosowania znaki oprócz liter to minus i kreska podkreślająca ( - _ ). Można je stosować w nazwach plików.

W identyfikatorach wielowyrazowych, pisanych oczywiście bez przerw jako jeden wyraz, można stosować technikę polegającą na pisaniu pierwszej litery drugiego i następnych wyrazów dużą literą,   naszNowyIdentyfikator,   stronaNaTemat.htm itp.
Znacznie bezpieczniej, ze względu na możliwe pomyłki, jest jednak używanie wszędzie małych liter,   nasz_nowy_identyfikator,   strona_na_temat.htm.

dalej