Lekcja 1.3 - przykładowa konstrukcja dokumentu źródłowego


<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Moja Strona</TITLE>
<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
</HEAD>
<BODY bgcolor="navy" background="../../../../grafika/obraz.jpg" topmargin=10 leftmargin=15 rightmargin=7 bottommargin=10 TEXT="white" LINK="orange" ALINK="red" VLINK="silver" >
<H3 align="center">Witaj na mojej stronie</H3>
W nagłówku (head) dokumentu źródłowego zauważysz nowe znaczniki. Pierwszy z nich
to TITLE czyli tytuł strony. <I><BR>Tytuł zapisywany jest w ulubionych (bookmarks) aby informować o treści strony, potrzebny jest także przeszukiwarkom i bazom danych, w których zarejestrujesz stronę.</I>
<BR> Drugi znacznik to tkzw. <B>Meta znacznik</B> wprowadzający informacje dodatkowe o dokumencie. <I>W tym przypadku informuje o zbiorze znaków drukarskich jakie mają być użyte do wyświetlania tekstu.<BR> </I>
<FONT color="aqua"> Normalnie stosujemy charset=UTF-8</FONT><BR>
<BR> <A href="s5.htm">dalej</A>
</BODY>
</HTML>

Rezultaty zobaczysz na następnej stronie.


Dalej