HTML   Lekcja 1.1 - Wstęp


HTML i CSS to sposób kodowania umożliwiający przeglądarkom internetowym przekształcanie plików tekstowych w multimedialne prezentacje WWW. Przekształcenie to jest możliwe dzięki zawartym w pliku kodowanym informacjom określającym konstrukcję, styl i elementy wyposażenia strony.

Aby pliki były rozpoznawane i odczytywane przez przeglądarki internetowe plikom tekstowym nadaje się rozszerzenia .html lub .htm
Plik html uzyskamy zatem tworząc nowy dokument tekstowy, a następnie zmieniając jego rozszerzenie na jedno z wymienionych.

Plik HTML zawiera przeważnie: Informacje kodowane są za pomocą specjalnych znaczników HTML oraz instrukcji CSS, stanowiących rozszerzenie kodu HTML. Znaczniki HTML definiują bloki dokumentu, ułatwiają tworzenie konstrukcji specjalnych, np. list i tabel oraz łącznie z instrukcjami CSS pozwalają na definiowanie stylu prezentacji tych elementów.

Inne znaczniki umożliwiają umieszczanie na stronie WWW obiektów graficznych i innych.
Znaczniki blokowe są podwójne i zawierają znacznik początku oraz końca bloku. Znaczniki nie definiujące bloków są pojedyncze.

Znaczniki są odróżniane od zwykłego tekstu dzięki konstrukcji składającej się z dwóch nawiasów ostrych < treść znacznika >.

Treść znacznika to przede wszystkim nazwa oraz atrybuty, definiujące poszczególne właściwości obiektu, do którego znacznik się odnosi. Oddzielone są one od siebie i od nazwy spacjami. < nazwa  atrybut1  atrybut2  atrybut3 >.

Znaczniki zamykające blok nie zawierają atrybutów i składają się jedynie z nazwy poprzedzonej ukośnikiem < /nazwa >.
Nazwa znacznika zamykającego jest identyczna jak nazwa znacznika otwierającego blok.

Każdy atrybut posiada swoją nazwę oraz przyporządkowane mu jedną lub więcej wartości.
Przykład: < Font face="tahoma, arial" size="4" color="red" > Wartości umieszczone są w cudzysłowach i jeśli jest ich kilka oddzielone są przecinkami. Zarówno nazwy jak i wartości można pisać małymi lub dużymi literami.

Kompletny dokument HTML oznaczony jest znacznikami < HTML > oraz < /HTML > i podzielony jest na dwa bloki nagłówka (head) i korpusu (body).

<HTML>
<HEAD></HEAD>
<BODY></BODY>
</HTML>


Dalej