Objaśnienia do lekcji 6 - Czas na składnię
Część I - Zdanie pojedyńcze.

(Zbiór wiadomości objętych podstawą programową klasy IV I V)

Co to jest składnia?
Składnia to dział gramatyki zajmujący się funkcją wyrazów w zdaniu, budową i układem zdań.
 1. Główne części zdania to podmiot i orzeczenie . Tworzą one w zdaniu związek główny.
 2. Podmiot nazywa wykonawcę czynnności i jest wyrażony najczęściej rzeczownikiem w mianowniku.
 3. Orzeczenie nazywa czynność, którą wykonuje podmiot i jest najczęściej wyrażony czasownikiem w formie osobowej.

  Ania często ogląda francuskie filmy.
  Ania (kto? co?) - podmiot
  ogląda (co robi?) - orzeczenie


 4. Drugorzędne części zdania to:
  - przydawka
  - dopełnienie
  - okolicznik

 5. Przydawka określa rzeczownik. Może być wyrażana różnymi częściami mowy, np. rzeczownikiem, przymiotnikiem, liczebnikiem.
  Oto kilka przykładów przydawek i pytań, na które odpowiadają:

  - dobry - jaki? (przyjaciel)
  - czwarty - który? (w kolejce)
  - mój - czyj? (samochód)
  - siedem - ile? (lat)
  - ptaka - czego? (ogon)
  - z drewna - z czego? (budka)

 6. Dopełnienie to część zdania, która określa czasownik, więc najczęściej należy do grupy orzeczenia.
  Dopełnieniem jest najczęściej rzeczownik lub wyrażenie przyimkowe.
  Ta część zdania odpowiada na pytania przypadków, oprócz mianownika
  i wołacza. Oto kilka przykładów dopełnień i pytań, na które odpowiadają:

  - śniadanie - co? (przygotuję)
  - sukience - czemu? (przygląda się)
  - latarki - czego? (zapomniał)
  - z Markiem- z kim? (pójdę)
  - instruktora kogo? (słuchaj)


 7. Okolicznik określa czasownik w zdaniu, należy więc najczęściej do grupy orzeczenia i informuje o różnych cechach i okolicznościach wykonywania czynności, np.

  - o sposobie - (czyta) jak? uważnie
  - o miejscu - (jedzie) gdzie? do Londynu
  - o czasie - (wrócę) kiedy? wieczorem
  - o przyczynie -(zaniemówił) z jakiego powodu? z wrażenia