Objaśnienia do testu 1
 1. Głoska - to najmniejszy słyszalny dźwięk, litera - to graficzny znak głoski. Sylaba to część wyrazu, którą wymawiamy na jednym wydechu, ośrodkiem sylaby jest samogłoska.

 2. Polskie samogłoski: a, ą, e, ę, i, o, u, y

 3. Układanie wyrazów w/g alfabetu jest proste. Najpierw układamy według pierwszych liter. Jeżeli te są jednakowe, to wtedy według drugich, jeżeli te są jednakowe, to według trzecich, i tak dalej.

 4. Zdanie pojedyńcze rozwinięte to takie zdanie, które oprócz podmiotu i orzeczenia zawiera określenia podmiotu, bądź określenia orzeczenia.

 5. Liczebniki to części mowy, teraz poznajemy ich dwa rodzaje:
  - liczebniki główne - pytamy o nie - ile?, ilu ?
  - liczebniki porządkowe - pytamy o nie - który, -a, -e ? z kolei ?

 6. Spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne układają się w pary:

  b-p, d-t, w-f, z-s, ź-ś, ż-sz, g-k, dz-c, dź-ć, dż-cz

  Spółgłoski dźwięczne:
  m,n,r,ł, l, j nie mają bezdźwięcznych odpowiedników.
  Spółgłoska bezdźwięczna h(ch) nie ma dźwięcznego odpowiednika.

 7. Synonimy to wyrazy bliskoznaczne.
  Nie należy ich mylić z wyrazami pokrewnymi:
  wiatr - wyraz pokrewny - wiaterek
  wiatr - synonim - huragan

 8. Czasowniki dokonane to takie, które nazywają czynność zakończoną, która już przyniosła rezultat, lub zakończy się i przyniesie rezultat,np.
  Ola czytała.                  czytała- czasownik niedokonany
  Ola przeczytała.          przeczytała - czasownik dokonany

 9. Równoważnik zdania to takie wypowiedzenie, w którym nie ma orzeczenia, czyli czasownika w formie osobowej.
  Równoważnik zdania łatwo przekształcić w zdanie - nalezy wprowadzić orzeczenie.

 10. Mianownik kto ? co ? dzieci nóżka
  Dopełniacz kogo ? czego ? dzieci nóżki
  Celownik komu ? czemu ? dzieciom nóżce
  Narzędnik (z) kim ? (z) czym ? dziećmi nóżką
  Miejscownik (o) kim ? (o) czym ? dzieciach nóżce
  Wołacz o! dzieci ! nóżko !