Język polski

Objaśnienia do testów i ćwiczeń.

bjaśnienia przeznaczone są głównie dla rodziców lub osoby pomagającej uczniowi. Zawierają odpowiedzi do ćwiczeń lub wyjaśniają materiał gramatyczny, którego opanowanie potrzebne jest do wykonania testu lub ćwiczenia.

Pomogą one ocenić aktualne postępy ucznia, a zawarty w nich materiał gramatyczny może stanowić podstawę do wyjaśnienia uczniowi zasad gramatyki jakie należało zastosować.