Objaśnienia do testu 1
Co potrafi Twoje dziecko.
Wyjaśnienia do pytań testowych.
Materiał gramatyczny.
Objaśnienia do lekcji 2
Mieszko I.
Odpowiedzi na pytania testowe.
Objaśnienia do lekcji 6
Czas na składnię.
Część I - Zdanie pojedyńcze.
Materiał gramatyczny.
7