Mieszko I. Chrzest Polski

1. Na początku swego panowania Mieszko toczył walki ze słowiańskimi plemionami: Wieletów, zamieszkujących obszar między dolną Odrą a Łabą i Wolinian na wyspie Wolin. Wspomagali ich przeciw Mieszkowi możni niemieccy. Już w 963r. doszło do walki. Mieszko dwukrotnie stawał przeciw Wieletom, a w jednej z wypraw zginął jego nieznany z imienia brat.

Dopiero bitwa pod Cedynią w 972 r.przesądziła o zdobyciu Pomorza Zachodniego przez Mieszka. Polacy zadali tam klęskę wschodnioniemieckiemu margrabiemu Hodonowi.

Walka o ujście Odry zakończyła się włączeniem do Polski Pomorza Zachodniego po Wolin i Kołobrzeg. Mieszko wiedział, że ziemie, które zdobył będą chcieli przejąć możni niemieccy i pojął, że chcąc zabezpieczyć swój kraj musi przyjąć chrzest, aby wrogowie nie mówili, ze najeżdżają Polskę pod pozorem narzucenia chrześcijaństwa.

Książe zwrócił się ku sąsiednim Czechom, które wcześniej przyjęły chrzest i ożenił się z Dąbrówką. Lecz Dąbrówka odmówiła poślubienia go, dopóki nie przyrzeknie zostać chrześcijaninem i nie zaznajomi się z obyczajami chrześcijańskimi i prawami kościelnymi.

Przed ślubem Mieszko musiał oddalić siedem żon, które miał jako książe pogański.

Uroczysty chrzest Mieszka i jego najbliższego otoczenia odbył się w Gnieźnie w Wielkanoc, 14 kwietnia 966 r. Możemy tylko wyobrazić sobie jak wyglądał chrzest Polan. Ówczesne przepisy kościelne nakazywały chrzcić przez zanurzenie całego ciała. Chrzczono więc w chrzcielnicy, podobnej do wielkiej kadzi lub rzece.

Wkrótce w głównych grodach zbudowano pierwsze kościoły drewniane lub z kamienia. Wraz z księciem przyjęło chrzest jego otoczenie wraz z drużyną, zaś w miarę upływu czasu więcej mieszkańców jego państwa.

Uczono po polsku podstawowych modlitw: "Ojcze nasz", "Zdrowaś Mario" i "Wierzę". W 968 r. przybył na nasze ziemie biskup Jordan, który był wysłany przez papieża dla krzewienia wiary chrześcijańskiej w Polsce. Jordan założył w Poznaniu pierwsze polskie biskupstwo misyjne, podlegle bezpośrednio papieżowi. Rozpoczęła się stopniowa chrystianizacja mieszkańców kraju, prowadzona przez przybyłych do Polski zakonników.

2. Jakie znaczenie miało przyjęcie chrztu przez Mieszka I

- Dzięki przyjęciu chrztu Mieszko stawał się równy innym władcom państw chrześcijańskich. Jeśli w jakimś państwie lub plemieniu nie zrozumiano tego na czas, było ono wchłaniane przez mocniejszych, chrześcijańskich sąsiadów. Ci, bowiem podbijali je w imię nawracania pogan. Taki los spotkał Słowian połabskich i Prusów.

- Mieszko postarał się też o niezależną od innych ośrodków kościelnych własną organizację kościelną. Duchowni chrześcijańscy byli jedynymi wówczas ludźmi w Polsce, którzy umieli czytać i pisać. Przywieźli ze sobą drogocenne, łacińskie księgi kościelne. Uczyli łaciny tych Polaków, którzy zamierzali zostać duchownymi. Mieszko i jego zastępcy wysyłali duchownych jako posłów do innych władców i papieża. Duchowni prowadzili też korespondencje władzy.

U schyłku życia, chcąc zabezpieczyć niezależność polskiej organizacji kościelnej, oddał Mieszko swe państwo gnieźnieńskie pod opiekę św. Piotra, czyli papieża.

- Otworzył także dostęp do łacińskiej cywilizacji i kultury, którą duchowni przekazywali wraz z szerzeniem prawd wiary. Jedna religia i jedna organizacja kościelna spajały i wzmacniały organizm państwa. Dzięki pojawieniu się nowego prawa opartego na dekalogu ukształtowały się nowe stosunki społeczne i zasady moralne.

- Do Polski przybyły zakony (cystersi, benedyktyni, dominikanie), które podniosły poziom kultury rolnej oraz stały się ośrodkami oświaty i rzemiosła.

3. Zestawienie najważniejszych wydarzeń:
  1. Objęcie rządów książęcych przez Mieszka I w 963r.
  2. Wojny terytorialne prowadzone przez Mieszka z innymi plemionami w 963r.
  3. Bitwa pod Cedynią w 972r.
  4. Uroczysty chrzest Mieszka i jego najbliższego otoczenia - Gniezno, Wielkanoc,
    14 kwietnia 966r.
  5. Założenie pierwszego polskiego biskupstwa w Poznaniu w 968r. przez duchownego Jordana.
  6. Oddanie przez Mieszka państwa gnieźnieńskiego pod opiekę papieża w 992r.

więcej o Mieszku