Materiały - L.3
Historia Polski
Mieszko I - Chrzest Polski

Krótkie omówienie i ocena faktów historycznych z okresu panowania Mieszka I i Chrztu Polski.
Materiały - L.6
Czytamy wiersze:
Okularnicy - Agnieszka Osiecka
Wisława Szymborska: Cebula, Nic dwa razy się nie zdarza, Kot w pustym mieszkaniu,
Czesław Miłosz: Przypowieść o maku. Julian Tuwim: ABECADŁO, Spóźniony słowik.
Materiały - L.8
Sławni Polacy - Mikołaj Kopernik
Krótki artykuł omawiający życie i pracę Mikołaja Kopernika słynnego polskiego astronoma oraz wiersz polskiego poety Władysława Broniewskiego poświęcony temu astronomowi.
Materiały - L.9
Paweł Jasienica
Historia Polski - Dzieje Piastów

FRAGMENTY:
Przedmowa
Wstęp
Początki Państwa Polskiego-II
Pierworodni I
Materiały - L.10
Kornel Makuszyński
- wielki przyjaciel młodzieży i dzieci, znany autor niezwykle popularnych powieści i przygód m.in. Koziołka Matołka.
Materiały - L.11
Epoka Renesansu - Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce.
Materiały - L.12
Życie codzienne w renesansowej Polsce