5. Czas na czasownik, cz. 2
Cele lekcji

Zapoznanie uczniów z: Czytanie tekstu ze zrozumieniem


Resultaty

Uczeń potrafi:

Przebieg lekcji

Standardowy