4. Czas na czasownik, cz 1
Cele lekcji
Rozróżnianie: Pisanie bezbłędnie trudnych form czasowników. Ćwiczenie umiejętności odmiany czasowników przez osoby


Resultaty

Uczeń rozpozna:

Przebieg lekcji

Standardowy