3. Mieszko I - Chrzest Polski
Cele lekcji

Zapoznać uczniów z:

Resultaty

Uczeń zrozumie:

Przebieg lekcji

Czytanie tekstu i dyskusja