2. Sprawdź co potrafi Twoje Dziecko.
Cele lekcji

Czytanie i rozumienie tekstu, a także:

Resultaty

Uczeń potrafi:

Przebieg lekcji

Po samodzielnym przeczytaniu testu uczniowie wykonują go. Następnie jest on szczegółowo omawiany przez nauczyciela. Ćwiczą głośne czytanie, odpowiadają na pytania i zadają je. Redagują treść zaproszenia.