1. Sprawdź co potrafi Twoje Dziecko
ele lekcji

Celem lekcji jest sprawdzenie wiedzy z nauki o języku z zakresu klasy IV, V i VI szkoły podstawowej, a w szczególności:

esultaty

Test pozwala nauczycielowi na wstępną ocenę wiadomości ucznia i zakwalifikowanie go do odpowiedniej grupy uczących się. Rodzicom pozwala na ocenę braków dziecka w zakresie gramatyki języka polskiego. Pozwala im zdać sobie sprawę z zakresu potrzeb ucznia i umożliwia ocenę możliwości wspólnej pracy z nim w zakresie uzupełnienia braków i udzielenia mu pomocy w postaci uczestnictwa w kursie lub udzielenia mu korepetycji. W sytuacji powrotu do Polski test ten, oraz mu podobne, zaalarmują rodziców o możliwościach przyszłych problemów w szkole.rzebieg lekcji

Samodzielne rozwiązywanie testu i omówienie.