Ćwiczenia tekstowe i audiowizualne


elem ćwiczeń jest praktyczne zastosowanie i utrwalenie nabytej umiejętności.

Ćwiczenia tekstowe

Opracowane na podstawie materiałów szkoleniowych używanych w szkołach polskich oraz materiałów własnych, służą do utrwalenia i sprawdzenia stopnia przyswojenia materiału gramatycznego, sprawdzeniu poprawności stylistyki i ortografii, mają także za zadanie poznanie nowych słów i synonimów już znanych słów.

Ćwiczenia z obrazkami i filmami

Celem tego typu ćwiczeń jest rozwinięcie umiejętności biegłego posługiwania się językiem w zakresie

  1. Dialogu
  2. Raportu
  3. Narracji
  4. Relacji
Ćwiczenia interakcyjne

Występują w postaci gier i zabaw i mają za zadanie wprowadzenie nowych słów, sprawdzenie i utrwalenie ortografii pozyskanie nowych elementów wiedzy, itd.