Ćwiczenie Nr 3, Historia - Polska za Mieszka I

  1. W którym wieku panował Mieszko I ?
  2. Jaka bitwa przesądziła o zdobyciu Pomorza Zachodniego przez Mieszka?
  3. Skąd pochodziła żona Mieszka, Dąbrówka?
  4. W jakim mieście odbył się uroczysty chrzest Mieszka I i jego drużyny?
  5. Jak w X wieku wyglądał obrządek chrztu?
  6. Kto założył pierwsze biskupstwo kościelne w Poznaniu?
  7. Jakim językiem posługiwali się duchowni chrześcijańscy?
  8. Jakie zakony przybyły do Polski ?