Ćwiczenie/Test Nr 2 - Sprawdź, co potrafi Twoje dziecko


Przeczytaj uważnie tekst i wykonaj zadania.

(1) Kiedy Pan Bilbo Baggins z Bag End oznajmił, że wkrótce zamierza dla uczczenia sto jedenastej rocznicy swoich urodzin wydać szczególnie wspaniałe przyjęcie – w całym Hobbitonie poszły w ruch języki i zapanowało wielkie podniecenie.

(2) Bilbo był wielkim bogaczem i wielkim dziwakiem, stanowił w Shire przedmiot powszechnego zainteresowania od sześćdziesięciu lat, to jest od czasu swego zagadkowego zniknięcia i niespodziewanego powrotu.

(3) O bogactwach, które przywiózł z podróży, opowiadano w okolicy legendy i ogół wierzył – wbrew słowom miejscowych starców – że pod Pagórkiem w Bad End ciągną się podziemia, wypełnione skarbami.

(4) Gdyby to nie wystarczyło, żeby mu zdobyć sławę, był jeszcze godny podziwu z innej przyczyny, ponieważ mimo podeszłego wieku zachował pełnię sił.

(5) Czas płynął, lecz nie miał, jak się zdawało, władzy nad panem Bagginsem.

(6) Mając lat dziewięćdziesiąt, Bilbo wyglądał tak samo jak w wieku lat piećdziesięciu.

J. R. R. Tolkien „ Władca Pierścieni. Drużyna pierścienia”


Zadania:
 1. Ile lat miał skończyć Bilbo Baggins, kiedy planował wspaniałe urodzinowe przyjęcie? - Zaznacz prawidłową odpowiedź.

  1. 60
  2. 50
  3. 99
  4. 111


 2. Słowo „oznajmił” można najlepiej zastąpić innym wyrazem bliskoznacznym, którym? - Zaznacz prawidłową odpowiedź.

  1. oświadczył
  2. krzyknął
  3. odpowiedział
  4. wyszeptał


 3. Które zdanie nie jest prawdziwe ? Podkreśl lub zaznacz to zdanie.
   
  1. Bilbo Baggins chce wydać przyjęcie urodzinowe.
  2. Bilbo, mając lat dziewięćdziesiąt, wyglądał tak,
   jak w wieku pięćdziesięciu lat.
  3. Bilbo był biedakiem i wielkim dziwakiem.
  4. Bilbo był obiektem zainteresowania mieszkańców Shire.

    
 4. Bilbo Baggins pochodził z:
   
  1. Yorkshire
  2. Bag End
  3. Bree
  4. Sackville

   Podkreśl prawidłową odpowiedź.

    
 5. Wypisz z tekstu wszystkie czasowniki, do form osobowych dopisz formy nieosobowe – bezokoliczniki tak jak w przykładzie. 6. Oblicz, w którym roku musiałby się urodzić Bilbo Baggins, jeżeli teraz miałby 111 lat ?   Zapisz słownie otrzymaną datę.


 7. Napisz zaproszenie na przyjęcie urodzinowe Bilbo Bagginsa.