Ćwiczenie/Test Nr 1 - Sprawdź, co potrafi Twoje dziecko


Polecenia 1, 2, 3, 4, 5 - zakres wiedzy z klasy IV - V

Polecenia 6, 7, 8, 9, 10 - zakres wiedzy z klasy VI


 1. W podanym wyrazie policz i wpisz w okienka liczbę głosek, liter i sylab.

  W a r s z a w a   głosek    liter    sylaby


 2. W podanym wyrazie zaznacz samogłoski.

  Pantofelek


 3. Ponumeruj wyrazy tak, aby byly ułożone w kolejności
  alfabetycznej:

  wiatr     wschód     walka     wichura


 4. Gniezno było pierwszą stolicą Polski. To zdanie jest:

  złożone
  pojedyńcze nierozwinięte
  pojedyńcze rozwinięte

  Zaznacz właściwą odpowiedź.


 5. W poniższym zdaniu zaznacz liczebnik porządkowy.
   
  Pierwszy raz widzialem dwa ptaki na gałęzi.


 6. W podanym wyrazie zaznacz spółgłoski bezdźwięczne.
  Pantofelek


 7. Do podanych wyrazów dopisz po dwa synonimy:
  wiatr    
  łagodny


 8. Do czasowników niedokonanych dopisz dokonane:
  szeleścił
  spadał
  szybował 9. Jutro twoje urodziny. Przekształć ten równoważnik zdania
  w zdanie. Nie zmieniaj szyku.
 10. Ułóż podane formy wyrazów:
  dzieci ( C. l. mn.)
  nóżka ( D. l. poj. )