Ćwiczenie L.1
Test kwalifikacyjny Nr 1
Sprawdzenie wiadomości ucznia w zakresie znajomości nauki o języku w klasach IV, V i VI szkoły podstawowej.
Ćwiczenie L.2
Czytanie i rozumienie tekstów pisanych.
Ćwiczenie L.3
Historia Polski
Początki Państwa Polskiego
Mieszko I - Chrzest Polski.
Ćwiczenie L.4
Duże i małe litery w tekście.
Pokusa dalekich lądów
Ćwiczenie L.5
Przyimki oraz wyrażenia przyimkowe – co to takiego?
Ćwiczenie L.7