O nas i naszej misji

Przebywając poza granicami kraju, czy to na pobyt czasowy w celach zarobkowych, czy też z zamiarem osiedlenia się, Polacy napotykają na szereg problemów wymagających podejmowania decyzji dotyczących ich samych, a także dzieci.

Ważny problem to potrzeba adaptacji kulturowej i językowej oraz dalszy rozwój języka ojczystego u dzieci. Rozwój ten został zatrzymany ze względu na opuszczenie kraju, a przecież był elementem kształtującym osobowość i wiedzę dziecka.

Problem jest ważny, ponieważ język polski nie będąc wykorzystywanym w procesie edukacji, ulegnie zapomnieniu, a nowy język nie będzie w stanie go od razu zastąpić.

Aby zrozumieć istotę problemu należy uzmysłowić sobie, że język nie służy wyłącznie komunikacji, ale jest narzędziem rozwoju osobowości, umiejętności myślenia, kreatywności i gromadzenia wiedzy. Pamiętajmy, jesteśmy takimi, jakimi ukształtowała nas szkoła i środowisko, a uczono nas nie tylko języka, ale także, mówiąc potocznie myślenia.

Proces edukacji naszych dzieci był kontynuowany dzięki uczęszczaniu do szkoły i, w związku ze zmianą kraju zamieszkania, został brutalnie przerwany przez zmianę środowiska i szkoły na obcojęzyczne.

To prawda, że dzieci posiadają znaczne możliwości adaptacyjne i łatwość uczenia się, ale pamiętajmy, że muszą one zaczynać od początku. To strata wielu lat. Jeśli po latach wrócą do Polski mogą nie mieć szansy dogonienia rówieśników. Podobnie szansa szybkiego zastąpienia jednego języka drugim nawet u dzieci, jeśli nie otrzymają one dostatecznej pomocy jest niewielka.

To, czy nie wytworzy się przejściowa pustka w rozwoju dziecka, czy coś pozostanie w głowach i jak szybko zaadaptują się do systemu obcojęzycznego, zależy głównie od nas. Nie łudźmy się, że zmiana języka nie wpłynie na ich rozwój i że ewentualne braki nadrobią się same. To utopia!

Weźmy pod uwagę, że dziecko nie posiada w nowym języku podstawowej bazy pojęciowej, jaką posiada w języku polskim. Bazę tę należy dopiero stworzyć, i to możliwie jak najszybciej. Odwołania do dotychczas posiadanej wiedzy wytworzą się wtedy samorzutnie. Rozwój dziecka będzie harmonijny pod warunkiem, że edukacja przebiegać będzie, przynajmniej na początku, w obu językach.

Tylko wtedy korzyści z dwujęzyczności będą wymierne. Jeśli przegapimy moment kiedy powinniśmy zainterweniować, nasze dziecko może stać się połączeniem dwóch nie w pełni rozwiniętych, niezharmonizowanych osobowości. Czy tego chcemy?

W jaki sposób możecie Państwo rozwiązać ten problem?
Przede wszystkim należy dziecku pomóc i można to robić w języku polskim. Trzeba połączyć to, czego dziecko nauczyło się dotychczas w języku polskim z tym, czego uczy się w nowym języku.

O ile jest to możliwe dalsza edukacja w nowym języku powinna przebiegać z odniesieniem do terminologii polskiej. Należy korzystać z pomocy zarówno w języku wykładowym szkoły jak i w języku polskim. Przynajmniej przez pewien czas.

Jest to możliwe dzięki stworzonym przez nas stronom internetowym.
Przygotowaliśmy je z myślą o Waszych pociechach. Strony są dwujęzyczne i pomogą Wam rozwiązać problemy, jakie pokrótce zarysowaliśmy. Ale nie tylko. Naszą misją jest to, aby Wasze dzieci miały w szkole lepsze wyniki niż ich rówieśnicy, aby z łatwością mogły dostać się do szkół wyższych i na uniwersytety.

Jest to możliwe dzięki temu, że nie uczymy przysłowiowych regułek, ale rozwijamy umiejętności myślenia, rozumienia, analizowania i wnioskowania. Jednym słowem uczymy myśleć. Nie tylko dostarczamy wiedzę, ale uczymy samodzielnie ją zdobywać i rozwijać. Odbywa się to przede wszystkim poprzez gry i zabawy, co nie jest nużące lecz ciekawe.

Niewiele jest na Internecie gier edukacyjnych, które czegokolwiek uczą. Poza walorami graficznymi nie wnoszą wiele nowego i często są testami sprawdzającymi wcześniej nabyte umiejętności.

Nasze gry i zabawy są inne. Dotyczące one wybranych zagadnień jakie dziecko powinno poznać, zrozumieć i opanować aby rozwinąć umięjętności poznawcze. Dzięki temu nauka w szkole nie sprawi problemu, a zdobywanie wiedzy odbywać się będzie samodzielnie, niekoniecznie z pomocą nie zawsze najlepszego nauczyciela.

Oprócz materiałów na stronach oferujemy także bezpośrednią pomoc w postaci korepetycji, kursów i pomocy on-line. Dotyczy to wiedzy, nazwijmy ją, szkolnej i języków obcych. Oferta językowa dotyczy także rodziców. W przypadku nieznajomości języka angielskiego nauczymy dorosłych rozumienia i mówienia.

Waszym dzieciom wyjaśnimy obce terminy, z którymi spotykają się w szkole na lekcjach matematyki i innych przedmiotów ścisłych. Jest to niezbędne, ponieważ brak odwołań do terminów już im znanych, stwarza kłopoty rozumienia obcojęzycznych pojęć i terminologii.

Nie zwlekajcie więc z rozpoczęciem korzystania z naszych stron, a jeśli potrzebna jest szybka pomoc zadzwońcie lub napiszcie już dzisiaj.

Nasze strony polecamy również polskim szkołom i nauczycielom. Znajdziecie na nich wiele materiałów Wam przydatnych. Wersję angielską naszych stron polecamy angielskim uczniom i nauczycielom. Jesteśmy pewni, że bedą one przydatne. Powodzenia.

Witold Wojcik

Autor jest z pochodzenia Polakiem. Posiada także obywatelstwo kanadyjskie. Będąc absolwentem Politechniki Warszawskiej, oprócz pracy w zawodzie, już od 1963 roku uczył w polskich technikach, szkołach pomaturalnych i liceach zawodowych. Prowadził szereg prac badawczo rozwojowych w dziedzinie elektroniki. Zajmował się zarządzaniem i kontrolą jakości sprzętu elektronicznego na terenie Polski. W Kanadzie mieszkał przez 15 lat. Był między między innymi agentem do spraw rozwoju przedsiębiorczości w Ministerstwie Przemysłu i Handlu Provincji Quebec. W 1995 roku zainteresował się Internetem. W 1998 r. wrócił do Polski aby założyć znaną i renomowaną firmę szkoleniową Net Solution, kształcącą webmasterów i świadczącą usługi szkoleniowe dla firm prywatnych i instytucji. Posiada kwalifikacje pedagogiczne uzyskane na terenie United Kingdom. Obecnie mieszka na terenie UK. Zajmuje się programowaniem, nauczaniem języków i przedmiotów ścisłych.