Kręte ścieżki globalizacji

Globalizacja
- To komunikacja i kooperacja?
- czy dominacja i homogenizacja?
- To postęp czy podstęp?