atematyka

Matematyka jest podstawową,
biologicznie uwarunkowaną,
wrodzoną umiejętnością naszego gatunku.

Oznacza to , że mózg nasz posiada naturalną wiedzę o liczbach
i matematycznych relacjach pomiędzy obiektami otaczającego
nas świata. Postrzeganie i rozumienie wymienionych elementów
umożliwia nam logika wbudowana w strukturę mózgu.

Rysunek, stanowiący stanowi tło tej strony został stworzony
przez komputer w wyniku wielokrotnego zastosowania
prostej formuły matematycznej. Tego typu rysunki
nazywami tworami geometrii fraktalnej, lub krótko fraktalami.

W przyrodzie bardzo wiele obiektów posiada własności
geometrii fraktalnej, a ich powstawanie jest zgodne
z regułami tej geometrii.
Drzewa, liście, kwiaty, generalnie
większości roślin i wiele organizmów żywych,
a także martwe formy natury, jak na przykład
kryształy i obłoki na niebie mają naturę fraktalną.
Być może dlatego widzimy w nich piękno,
- ukryte piękno matematyki.

Fizyka, nieodłączna siostra matematyki, nazywana
dawniej filozofią przyrody powstała na skutek
naturalnej dla człowieka chęci poznania
otaczającego świata w celu zrozumienia jego
zjawisk i była inspirowana chęcią wykorzystania tej
wiedzy dla dobra i korzyści człowieka.

Prawa fizyki formułowane są w języku
matematyki, dzięki której możliwe jest
ujęcie zjawisk w sposób
jakościowy i ilościowy.
Nazywamy to modelowaniem
matematycznym zjawisk.

W.W.