Lekcja 1- Porównujemy zbiory
Już od początku swego istnienia człowiek próbował liczyć, ale brak dobrze rozwiniętego języka, a zwłaszcza pisma był temu długo przeszkodą
Lekcja 2 - Liczymy kamienie
Od dawna ludzie potrafili pokazywać lilość na palcach, używali też kresek, co w końcu doprowadziło do powstania symboli odpowiadającym liczbom.
Lekcja 3 - Tworzymy systemy
System dwójkowy polegający na łączeniu podobnych obiektów w pary jest podstawą działania mikroprocesorowych systemów liczenia. Dzięki niemu budowa komputerów oraz wielu urządzeń elektronicznych stała się prosta i niezawodna...
Lekcja 4 - System trójkowy i ...
Polega on na tym, że identyczne obiekty łączymy w jednolite trójki. Poznamy go aby zrozumieć, że możliwe jest stworzenie systemu opartego na dowolnie obranej liczbie, jednakże jego użyteczność zależy od specyficznej sytuacji zastosowania.
Lekcja 5 - System dziesiętny
Jest jednym z wielu możliwych, ale jest powszechnie przyjęty, więc znamy go najlepiej. Zbudowany jest na bazie dziesięciu cyfr 0, 1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9. Czy znamy jego historię?