Lekcja 5 - Wstęp do matematyki - Systęm dziesiętny
ele lekcji
Celem lekcji jest zapoznanie ucznia z narodzinami matematyki, a w szczególności z:
  • Historią powstania systemu dziesiętnego
  • Róznicą między liczbą, a jej reprezentacją; pojęcie liczby, cyfry i cyfry znaczącej
  • Numerowaniem i wartościowaniem za pomocą liczb
  • Własnościami liczb naturalnych, pojęciami większa, mniejsza i równa

esultaty
Uczeń zrozumie pojęcie liczby naturalnej, będzie umiał porównać liczby naturalne, potrafi wskazać liczbę większą i mniejszą. Pozna zastosowania liczb naturalnych. Nabędzie łatwość i swobodę operowania liczbami naturalnymi. Pozna ciekawostki dotyczące licz naturalnych, własności i rolę zera. Zera jako liczby znaczącej. Pozna pojęcie nieskończoności.
 
rzebieg lekcji
Standardowy połączony z elementami dyskusji, ćwiczeń i zabawy.