Lekcja 4 - Wstęp do matematyki - System trójkowy i inne systemy
ele lekcji
Celem lekcji jest zapoznanie ucznia z początkami matematyki, a w szczególności: Przeprowadzenie szeregu ćwiczeń budowy systemów zapisu liczb. Podjęcie próby określenia czym jest liczba i do czego służy. Liczby naturalne i operacje liczenia. Wyjaśnienie pojęcia zbioru i grupy.


esultaty
Uczeń osiąga swobodę konstruowania pozycyjnych systemów zapisu liczb. Poznaje własności operacji liczenia i grupowania elementów.


rzebieg lekcji
Standardowy