Lekcja 2 - Wstęp do matematyki - Liczymy obiekty
ele lekcji
Celem lekcji jest zapoznanie ucznia z początkami matematyki, a w szczególności:
esultaty
Uczeń zrozumie potrzebę stworzenia wygodniejszego systemu zapisu liczb na przykładzie trudności związanych z wykonywaniem operacji matematycznych na liczbach rzymskich. Zda sobie sprawę z wygody grupowania obiektów w celu łatwiejszego oceniania ich ilości. Pozna pojęcie cyfry i liczby
 
rzebieg lekcji
>
Standardowy