Lekcja 1 - Wstęp do matematyki - Porównujemy zbiory
ele lekcji
Celem lekcji jest zapoznanie ucznia z początkami matematyki, a w szczególności:
esultaty
Uczeń zrozumie pojęcie zbioru obiektów, będzie umiał porównać liczność zbiorów i potrafi wskazać zbiór o większej liczebności. Pozna dawne metody przedstawiania ilości obiektów. Zrozumie zasady handlu wymiennego oraz okoliczności , które doprowadziły do powstania pieniądza.
 
rzebieg lekcji
Standardowy