Tematyka


Tematy lekcji są podawane skrótowo wraz z dołączonym opisem celu i zamierzonych rezultatów. Rodzice i uczniowie mogą zapoznać się z nimi, a także z niektórymi, wcześniej przygotowanymi materiałami, na naszych stronach internetowych.

Poszczególne lekcje sę referowane w następujący sposób:

ele lekcji

Podanie głównego celu lekcji w punktach , wraz z krótkim omówieniem.esultaty

Spodziewane rezultaty wynikające z procesu uczenia i będące przedmiotem sprawdzenia przez nauczyciela.rzebieg lekcji

Uwagi o materiałach dostępnych na stronach internetowych lub potrzebnych do celów lekcji. Opis pozastandardowego przebiegu lekcji wraz z podaniem ewentualnych wymagań stawianych uczniowi, np. przyniesienie kredek, lub innych pomocy.