Porównujemy zbiory - L.1
Jak liczyć nie znając liczb? Wydaje się to niezwykle trudne, a jednak ludzie radzili sobie z tym problemem bardzo dobrze i liczyli! Nie nazywali jednak liczb. Jak to możliwe?
Liczymy obiekty - L.2
Aby zarejestrować niewiadomą liczbę obiektów zastępowano je innymi mniejszymi np. kamieniami, następnie zaczęto używać rysunków i symboli ilości. Tak powstawały symbole liczb.
System dwójkowy - L.3
Tworzenie symboli dla coraz to większych liczby zaczęło być trudne. Aby sobie z tym poradzić człowiek zaczął łączyć obiekty w określone grupy i nadawać symbole i nazwy grupom.
System trójkowy - L.4
Wraz ze wzrostem ilości liczonych przedmiotów trzeba było mniejsze grupy łaczyć w większe o takiej samej liczebności. W ten sposób powstał pozycyjny system zapisu liczb.
System dziesiętny - L.5
Posiadanie dziesięć palców u rąk skłoniło ludzi do stworzenia symboli dla ilości jakie można pokazać na palcach. Przyjęto grupę oliczności dziesięć.
Kształty liczb - L.6
Jakie kształty mają liczby?
Kiedy są kwadratami, lub trójkątami? Łatwo to zrozumieć bawiąc sie kulkami w tym ćwiczeniu.
Sześciany i inne bryły - L.7
Kiedy liczba jest sześcianem?
Budujemy bryły 3D
Cwiczenie pozwala na zbudowanie sześcianów, prostopadłościanów i pryzm.
Rzeźbimy 3D - L.8
Obracając naszą konstrukcję
i eliminując niektóre kulki spróbujmy ułożyć bryły o nieco innych kształtach.
Dodajemy kulki L.9

Dodawaj dwie liczby w systemie dziesiętnym korzystając ze zbiorów kulek.
Dodajemy liczby - L.10

Dodajemy do siebie liczby w sposób graficzny zbliżając do siebie odpowiednie grupy
Algorytm dodawania - L.11
Poznajemy algorytm dodawania wielocyfrowych
liczb cakowitych.
Algorytm odejmowania - L.12

Algorytm odejmowania jest identyczny, właściwie różni się znakami.
Mnożymy dodając - L13

Mnożenie to jak łatwo można się przekonać poprostu wielokrotne dodawanie.
Mnożenie liczb całkowitych - L14.

Mnożenie liczb bardzo łatwo zrozumieć. Widać, że nie zależy ono od kolejności licz.
Algorytm mnożenia - L15.

Algorytm mnożenia nie jest trudny ale trzeba trochę poćwiczyć.
- L16.

- L17.

- L18.

- L19.

- L20.