czasie prowadzonych przez nas kursów językowych oraz nauki on-line, skorzystacie Państwo z wielu rodzaju materiałów multimedialnych, a mianowicie:

Materiały audiowizualne w języku francuskim pochodzą z kursu De vive Voix opracowanego przez Marie-Therese Moget, z rysunkami Pierre Neveu. Materiały te opracowano jako historię poznających się przypadkowo, dwojga młodych francuzów, Pierre i MIreille.

Dzięki takiemu podejściu uzyskano zwarty materiał językowy, pozwalający na stopniowe wprowadzanie struktur gramatycznych i łatwe budowanie odpowiednich assocjacji ligwistycznych. Prowadzi to do budowy trwałej logicznej struktury językowej. Z fragmentem tych materiałów w wersji komputerowej można zapoznać się klikając [ Materiały ] w menu po lewej.

Od marca 2015 na bazie wymienionego kursu dostępny będzie program POLYGLOT zawierający oprócz języka francuskiego także Angielski, Polski, Hiszpański, a wkrótce potem Rosyjski i inne języki. Program Polyglot zawiera dodatkowe materiały i udogodnienia. Umożliwi on zarówno naukę samodzielną jak również przy pomocy nauczyciela dowolnie wybraną metodą.

Program ten zawiera także dokładne wskazówki metodyczne opracowane przez francuską grupę SGAV w latach 1950-1960 i uzupełnione przez autora. Metoda ta, którą radzimy dokładnie przestrzegać umożliwi bardzo szybką i naukę i opanowanie języka w sposób doskonały w ciągu jednego roku. Więcej informacji znajdziecie Państwo w sekcji Poliglota

Pozostała część materiałów to fragmenty materiałow graficznych lub filmowych adaptowane do naszych potrzeb. Pochodzą one ze znanych żródeł materiałów edukacyjnych dostępnych na Internecie.