Jak szybko i łatwo nauczyć się języka francuskiego?

rzedstawiamy Państwu 'De Vive Voix' unikalną, audiowizualną metodę SGAV umożliwiającą skuteczną i szybką naukę języka francuskiego.

Opracowana przez Marie-Therese Moget oraz Pierre Neveu była rewelacją lat 70 ubiegłego stulecia pozwalając na niezwykle szybkie i skuteczne nauczenie języka.

Stosowana w Kanadzie i wielu innych krajach, zyskała wielką liczbę rozentuzjazmowanych zwolenników, a także przeciwników, broniących zaciekle tradycyjnego nauczania.

Jej sukces był wynikiem niewiarygodnie szybkiego, prawie bezwiednego opanowania reguł języka oraz nabywaniem umiejętności szybkiego, automatycznego używania potrzebnych w rozmowie konstrukcji. Metoda SGAV został jednak zapomniana ponieważ nie pozostawiała zbyt dużo pola dla innych twórców metod.

Dlaczego zdecydowaliśmy się na podobną metodę? - Autor doskonale zna metodę SGAV i jej wartość dla procesu nauczania. Jest ona zbliżona do naturalnej metody uczenia się języka.

Opracowany przez nas program Polyglot to narzędzie do nauki języków i stosować go można w każdej metodzie. Zastosowanie zawartych w nim wskazówek metodycznych opracowanych przez autora i opartych na metodzie SGAV pozwala jednak na opanowanie języka już w ciągu jednego roku.

Główną cechą zastosowanej techniki jest odwołanie się do naturalnych wrodzonych umiejętności nauczania języka , jakie posiada każdy dorosły wykształcony człowiek oraz każdy uczący się.

Jesteśmy przekonani, że może istnieć wiele dobrych metod nauczania języka, ale muszą one mieć jedną cechę - powinny być jak najbardziej zbliżone do spontanicznej i naturalnej metody, którą bezwiednie stosujemy ucząc języka nasze dzieci.

Witold Wójcik
Francuski na świecie