E-Learning

odstawowym problem biznesu ostatnich lat są szkolenia, których potrzeba wynika z braku wysoko wykwalifikowanych pracowników. Istniejący system edukacji nie spełnia wymagań stawianych przez pracodawców co zmusza ich do wzięcia inicjatywy w swoje ręce.

Pracodawcy muszą zatem zrozumieć proces nauczania i istotę jego działania. W przeciwnym wypadku będą powtarzać stare nieefektywne metody. Przeprowadzane szkolenia powinny być tanie, szybkie i skuteczne. Pomóc w tym może E-Learning.

E-Learning to nauczanie wykorzystujące nowe technologie informatyczne i komunikacyjne. Podobnie jak e-commerce, e-mail, e-business, E-Learning kojarzy się nam z Internetem.
W istocie powszechne znaczenie tego słowa to nauka on-line czyli za pośrednictwem Internetu lub intranetu.

Sama możliwość nauki za pośrednictwem sieci komputerowej nie wnosi nic nowego poza nowym środkiem komunikacji. Podobnie, tradycyjne mało efektywne metody nauczania przeniesione do sieci mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Technologie multimedialne związane z Internetem wniosły jednak szereg nowych, dotychczas mało wykorzystanych w procesie nauczania możliwości. Wykorzystanie ich jest w chwili obecnej szczególnie interesującym wyzwaniem.

E-larning jest kontynuacją procesu włączania komputera do systemu edukacyjnego jaki rozpoczął się w latach 80-tych ubiegłego stulecia. Od tamtego czasu pojawiło się wiele programów edukacyjnych rejestrowanych przeważnie na płytach CD.

E-Learning można podzielić na dwie kategorie synchroniczny i asynchroniczny.

- Synchroniczny imituje rzeczywistą klasę. Studenci i nauczyciele są połączeni w czasie rzeczywistym poprzez system audio/video lub komunikują się poprzez chat room.

- System asynchroniczny polega na dostarczaniu studentom wcześniej przygotowanych materiałów do samodzielnej nauki, a następnie umożliwieniu im korzystania z konsultacji z innymi studentami oraz instruktorem za pośrednictwem e-mail lub komunikatora multimedialnego.

Materiały pomocnicze do nauki umieszczane są często na serwerach skąd mogą być pobierane przez uczestników kursu.

Główne korzyści dostrzegane w systemach E-Learning to oszczędność czasu i pieniędzy oraz ogólnodostępność tych metod. E-Learning eliminuje koszty pomieszczeń, podróży, wyposażenia, pozwala na korzystanie z najlepszych trenerów bez potrzeby przemieszczania ich do miejsca gdzie odbywa się proces nauczania.

E-Learning niesie ze sobą zarówno korzyści jak i problemy, np. fizyczną izolację studenta co może mieć negatywne skutki w procesie tworzenia zespołów oraz hamować kształtowanie się zachowań społecznych, z drugiej strony może pomóc nieśmiałym w przełamaniu oporów przed zadawaniem pytań. Z kolei, konieczność samodzielnego uczenia się w ustalonym terminie bez kontroli może być dla niektórych osób źródłem stresu.

Wymagania technologiczne jakie stawia E-Learning przed dostawcą tego typu usługi są zależne od systemu na jaki się on zdecydował. Większość używanych systemów wymaga jedynie przeglądarki i połączenia z Internetem.

Systemy synchroniczne oparte na rozwiązaniach audio-video wymagają na przykład łączy o dużej gwarantowanej przepustowości. Efektywność nauczania nie zależy jednak od stosowanych technologii telekomunikacyjnych, lecz od technologii zaangażowanych w sam proces nauczania oraz od jego metodologii.

Człowiek uczy się poprzez proces poznawania, doświadczania i praktykowania aż do osiągnięcia wiedzy i umiejętności. Aby E-Learning stał się czymś więcej niż elektroniczną kopią znanych nam metod, musi on stworzyć miejsce i warunki do nauki, eksperymentowania, a także do popełniania błędów, których znaczenie w procesie nauczania jest niezwykle istotne.

Tym miejscem może być rzeczywistość wirtualna. Symulacja komputerowa połączona z interaktywną, programowaną i indywidualizowaną metodą nauczania wydaje się być najlepszym rozwiązaniem.

Internet odgrywający rolę dostawcy nie jest panaceum na problemy nauczania, jednakże narzędzia i technologie używane do tworzenia jego zawartości dają możliwości tworzenia nowych wartości możliwych do wykorzystania i zaadoptowania przez E-Learning.

Sam proces nauczania jest nieskuteczny jeśli materiał jest nudny, a nudnym jest zwłaszcza wtedy gdy wydaje się nieprzydatnym. Człowiek uczy się nieefektywnie jeśli nie czuje bezpośredniej potrzeby dowiedzenia się tego co stanowi przedmiot szkolenia. Prawdziwy proces uczenia odbywa się poprzez próbę rozwiązania problemu lub wykonania pewnego zadania, którego przydatność w konkretnej sytuacji jest niepodważalna.

Postawieni w sytuacji konieczności próbując rozwiązywać konkretne problemy, błądząc naprawiąjac błędy, ludzie uczą się szybko i skutecznie. Praktyka zaś czyni ich mistrzami.

Tradycyjny sposób nauczania nie stwarza takich sytuacji gdyż uczący się nie popełniają nigdy prawdziwych błędów ani nie ponoszą ich konsekwencji. Nierzeczywiste błędy, jak złe odpowiedzi na postawione pytania, lub ich brak, w kwestii nie interesującej pytanego nie są czynnikiem stymulującym proces nauczania.

Rzeczywistość wirtualna, również bezpieczna i chroniąca przed konsekwencjami błędów, wymaga od uczących się aktywności działania i może odwoływać się do realnych sytuacji.
E-Learning może byś ponad to stosowany w sytuacji konkretnej potrzeby, a wówczas dzięki czynnikom emocjonalnym i motywacyjnym jego efektywność może być niezwykle duża.

Zindywidualizowany program nauczania, dopasowany do możliwości uczącego się oszczędza czas i wysiłek potrzebny na naukę. Najważniejszym jest jednak możliwość prowadzenia nauczania w sposób optymalny dla zainteresowanego to jest dostarczenia mu możliwości eksperymentowania i dokonywania prób w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. Powinien on mieć możliwość nabycia wprawy i zgłębienia zdobytej wiedzy.

E-Learning powinien uwzględnić potrzebę społecznej interakcji z innymi uczącymi się i potrzebę przynajmniej częściowego kontaktu z instruktorem. Nauka w momencie istnienia konkretnej potrzeby od osób będących autorytetami w danej dziedzinie jest największym wyzwanie E-Learning-u i może zrewolucjonizować sposób w jaki dzielimy się tym co wiemy, umiemy i zdobyliśmy dzięki rozwojowi cywilizacji.

Nasza zdolność uczenia się historycznie związana jest z umiejętnością przekazywania wiedzy w sposób asynchroniczny i polega na umiejętności rejestrowania wiedzy, a następnie przekazywania jej z pokolenia na pokolenie. Zdolność do rejestracji i szybkiego przekazywania wiedzy wzrosła w ostatnich czasach niewspółmiernie, jednakże synchroniczny sposób jej przekazywania ma podstawowe znaczenie gdyż jest ciągle szybszy i bardziej skuteczny.

Rozwiązania i odpowiedzi zostały przygotowane. Czekamy na Wasze pytania...

Witold Wojcik