Easy   Songs

Sekcja Easy Song zawiera szereg popularnych piosenek angielskich i amerykańskich z lat 50-tych i 60-tych ubiegłego stulecia. Charakteryzują się one prostym tekstem i dosyć łatwą do zrozumienia wymową. Wraz z piosenką prezentowany jest jej tekst.

Piosenkę należy odsłuchać samą bez spoglądania na tekst a następnie odsłuchać ją ponownie jednocześnie śledząc tekst. Możemy to powtarzać kilkakrotnie.

Po zrozumieniu tekstu możemy słuchać piosenki wielokrotnie bez spoglądania na tekst, tak długo aż uchwycimy wszystkie zawarte w niej słowa.

Witold Wójcik