Jak korzystać z materiałów

czasie nauki na naszych kursach oraz on-line, skorzystacie Państwo z wielu rodzaju materiałów multimedialnych, a mianowicie:

Większośc materiałów została opracowana przez nas, pozostała część to fragmenty materiałow graficznych lub filmowych adaptowane do naszych potrzeb. Pochodzą one z materiałów dostępnych na Internecie.

W kwietniu 2015 będzie dostępny opracowany przez nas program Polyglot będący narzędziem do nauki języków obcych. Może on być pomocny przy nauczaniu każdą metodą.

Zawiera on także wskazówki metodyczne opracowane przez autora i oparte na pracach francuskiej grupy SGAV w latach 1950-1960. Wynikająca z nich metoda pozwala na opanowanie języka w ciągu jednego roku.

Jak korzystać z przycisków kontrolnych