Jak uczymy się języka?o pytanie, na które odpowie każdy, mając na myśli uczenie się języka matki.
Nie zaczynamy od czytania i pisania, nie uczymy się zasad gramatyki, nie budujemy słownika z tysiącami słów, tylko w sposób ciągły kojarzymy fakty, budując relacje między obserwowanymi zdarzeniami, a struturami językowymi, które je opisują.

Nauka języka to tworzenie struktur konkretnego języka. Jest to nauka myślenia w danym języku. Tworzenie struktury jest warunkiem koniecznym, początkowe uczenie języka jest zatem czymś innych niż zdobywanie wiedzy typu pamięciowego. Stworzoną strukturę językową, można i trzeba następnie rozszerzać i tu jest miejsce na metody klasyczne, oczywiście mając utrwaloną strukturę bazową można to robić samemu.

Więcej na te tematy znajdziecie w artykułach: Dlaczego nie możesz nauczyć się języka obcego, oraz artykule rozszerzonym o wskazówki metodyczne Jak uczyć się języka obcego

W celu szybkiego i skutecznego nauczenia Państwa języka angielskiego stosujemy metodę audiowizualną popartą stałą interakcyjną rolą nauczyciela. Wybór tej metody jest oczywisty, jest ona zbliżona do naturalnego procesu uczenia się języka, tak jak języka matki.

Ucząc języka obcego dorosłych trzeba sięgnąć do metod nauki języka ojczystego w zakresie funkcji tworzenia nowej struktury językowej. Przy braku takiej odrębnej struktury, budowanie jej na bazie struktury języka matki powodują że jest ona często nieprawidłowa, niespójna i nieskuteczna.

Za jedną z metod naturalnych uczenia języka należy uznać opracowaną przez Marie-Therese Moget i Pierre Neveu metodę nauki języka francuskiego, o której piszemy w dziale 'Język francuski'. Jej sukces i uznanie spowodowane były niewiarygodnie szybkim, prawie bezwiednym opanowaniem podstawowych konstrukcji gramatycznych idących w parze z umiejętnościami szybkiego, automatycznego ich stosowania.

Sekretem szybkiego, skutecznego nauczania języków jest odwołanie się do naturalnych wrodzonych umiejętności nauczania, jakie posiada każdy dorosły wykształcony człowiek oraz naturalnych zdolności uczenia się jakie posiada każdy uczący się. Opracowywany przez nas program nauczania języków o nazwie Polyglot jest doskonałym narzędziem tego typu nauczania.

Witold Wójcik

Angielski na świecie