Praktyka czyni mistrza!


elem ćwiczeń jest praktyczne zastosowanie i utrwalenie nabytych umiejętności. Zapamiętywanie i utrwalanie informacji powinno odbywać się wielokanałowo co znaczy wykorzystując możliwie jak najwięcej zmysłów, a co najmniej wzrok i słuch. Poznawane dzięki informacji fakty powinny być wspierane przez nasz pozytywny stosunek emocjonalny. Istotne jest tworzenie assocjacji tj. związków między dźwiękiem, obrazem i towarzyszącą emocją albowiem tylko wtedy powstały ślad pamięciowy jest trwały i gotowy do późniejszego wykorzystania.

Ćwiczenia tekstowe i audiowizualne

Ćwiczenia tekstowe służą nauce pisowni/wymowy oraz utrwaleniu form gramatycznych, niektóre z nich są interakcyjne i uzupełnione dźwiękiem. Ćwiczenia fonetyczne, wymowy oraz ćwiczenia struktur zdaniowych mają na ogół postać plików audio do odsłuchania na stronie lub do pobrania.

Ćwiczenia z obrazkami

Celem tego typu ćwiczeń jest nabycie umiejętności transpozycji wyuczonych na lekcjach zwrotów na sytuacje mogące mieć miejsce w życiu. Służą do tego scenki przedstawione na obrazkach. Uczeń rozpoznaje sytuacje przedstawioną na obrazkach i stara się zbudować poprawne zwroty i zdania jakie mogą być użyte w przedstawionej sytuacji. Ma to na celu wyrobienie potrzebnego automatyzmu w sytuacji kiedy użycie nowopoznawanego języka staje sie pożądane lub konieczne.

Generowane zwroty i wyrażenia mogą mieć formę:
  1. Dialogu
  2. Raportu w mowie zależnej
  3. Narracji
  4. Relacji - opowiadania

W drugim i czwartym przypadku możliwe jest użycie czasu przeszłego, a w dalszej konsekwencji po zapoznaniu się ze scenką czasu przyszłego. Przy pierwszym podejściu do ćwiczenia stosowane zwroty powinny być jak najprostsze, uzupełniane następnie i rozbudowywane w miarę poznawania języka przy następnych podejściach do tego samego ćwiczenia.

Aby zapoznać Państwa z tą techniką podamy przykład w języku polskim:DialogRaportNarracja
- Czyje to auto?
- Nie wiem. Proszę zapytać w kawiarni.
- Czy to Pana auto?
- Nie, to nie moje. To tego mężczyzny przy stoliku.
- To Pana auto?
- Co?
- Pytam, czy to Pana auto.
- Tak, moje. O co chodzi?
- Proszę je zabrać, bo przeszkadza.
- O! Przepraszam, zapomniałem

Kierowca ciężarówki pyta mężczyznę, stojącego obok kawiarni, czyje auto stoi na środku jezdni.
Ten odpowiada, że nie wie i radzi, żeby zapytać w kawiarni. br>Kierowca pyta o auto następną osobę, która wskazuje właściciela.
Siedzi on przy stoliku i zapytany o auto, pyta o co chodzi.
Kierowca mówi mu, że jego auto przeszkadza.
Zaskoczony przeprasza i mówi, że zapomniał.
Na środku drogi stoi auto i tarasuje przejazd. Zdenerwowany kierowca ciężarówki wypytuje ludzi stojących przy kawiarni o właściciela. Okazuje się, że jest nim mężczyzna siedzący przy stoliku. Poproszony o przestawienie samochodu, przeprasza i mówi, że o nim zapomniał.