Ćwiczenie L.0 - 1
  Alphabet Song
Popularna piosenka ucząca alfabetu. Prezentowana przez You-Tube.
Ćwiczenie L.0 - 2
- Spelling rules
Zasady literowania wyrazów w języku angielskim, używane w armii i służbach cywilnych.
Ćwiczenie L.0 - 3

Persones and things
Nazywanie oraz wskazywanie osób i rzeczy. Ćwiczenie jest interaktywne.